منوی دسته بندی

بیمه دوچرخه

bike min

حفاظت از دوچرخه محبوبتان با بیمه دوچرخه

در سال جاری میلادی بیشتر از دو میلیارد دوچرخه در سراسر جهان وجود دارد که در حال استفاده می باشند. و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، این تعداد بتواند به پنج میلیارد دستگاه هم برسد. این در حالیست که بیش از ۵۰ درصد از کل جمعیت جهان می‌توانند دوچرخه‌سواری کنند.

بیمه مسئولیت خانواده دوچرخه

منظور از بیمه مسئولیت دوچرخه برای خانواده این است که ممکن است یک خانواده از یک دوچرخه استفاده کنند، و با پرداخت این مبالغ کل خانواده به ازای یک دوچرخه بیمه می‌شوند.

فرم بیمه مسئولیت دوچرخه

bimlive

اطمینان خاطر در لحظه با بیم لایو

پوشش های بیمه ورزشی دوچرخه سواری

جدول بیمه مسئولیت در قبال دوچرخه

جدول بیمه مسئولیت دوچرخه

نکته۱ : منظور از بیمه مسئولیت دوچرخه برای خانواده این است که ممکن است یک خانواده از یک دوچرخه استفاده کنند، و با پرداخت این مبالغ کل خانواده به ازای یک دوچرخه بیمه می‌شوند. 
نکته۲ : مبالغ مشخص شده به ازای یک سال محاسبه شده است.
نکته۳ : مبالغ فوق با احتساب ۹% مالیات ارزش افزوده میباشد.

بیمه مسئولیت دوچرخه
بیمه دوچرخه سواری

خسارت‌های تحت پوشش بیمه نامه دوچرخه

  • هزینه پزشکی در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه
  • فوت و نقص عضو: بر اساس مبلغ دیه انسان کامل در هر سال
  • پوشش مالی در هرحادثه و در طول مدت بیمه نامه
call