منوی دسته بندی
CourPress Resmi dirilis pada Hari

Kamis, 9 Mei 2019 Pukul 09.00 WIB

بیمه تکمیل درمان بیم لایو

Jumat, 23 Oktober 2020

بیمه تکمیل درمان

مشاوره و خرید بیمه تکمیل درمان به صورت های انفرادی و گروهی

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

TESTIMONI

Apa kata mereka yang sudah mengikuti seminar UXMantap

placeholder

Floyd Miles

UI / UX Designer

Rekomendasi banget seminarnya cocok untuk anda yang ingin terjuan di UI/UX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed potenti massa. Quis rhoncus suspendisse lobortis viverra vehicula

placeholder

Floyd Miles

UI / UX Designer

Rekomendasi banget seminarnya cocok untuk anda yang ingin terjuan di UI/UX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed potenti massa. Quis rhoncus suspendisse lobortis viverra vehicula

placeholder

Floyd Miles

UI / UX Designer

Rekomendasi banget seminarnya cocok untuk anda yang ingin terjuan di UI/UX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed potenti massa. Quis rhoncus suspendisse lobortis viverra vehicula

placeholder

Floyd Miles

UI / UX Designer

Rekomendasi banget seminarnya cocok untuk anda yang ingin terjuan di UI/UX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed potenti massa. Quis rhoncus suspendisse lobortis viverra vehicula

Pernahkah Anda Mengalami Hal Ini, Ketika Mendesign web / aplikasi?

placeholder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed potenti massa. Quis rhoncus suspendisse lobortis viverra vehicula commodo accumsan. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed

Perkenalan

Design Thinking for Successful Professionals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed potenti massa. Quis rhoncus suspendisse lobortis viverra vehicula commodo accumsan. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

placeholder
Online Course
User Active
Mentor
Online Course
placeholder

KEUNTUNGAN

Keuntungan Mengikuti Seminar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed potenti massa. Quis rhoncus suspendisse lobortis viverra vehicula commodo accumsan. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed

TESTIMONI

Apa Kata Mereka Tentang Seminar ini

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed potenti massa. Quis rhoncus suspendisse lobortis viverra vehicula commodo accumsan. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

HARGA

Harga Terbaik Untuk Kenyamanan Keluarga Anda

Subheadline yang berisi informasi tambahan untuk mendukung headline Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

placeholder

۱ DAY PASS

Rp 250.000,-

Rp 150.000,-

placeholder

FULL PASS

Rp 450.000,-

Rp 250.000,-

placeholder

GROUP PASS

Rp 950.000,-

Rp 550.000,-

placeholder

Jangan Sampai Kehabisan, Promo Berlaku Sampai

placeholder

Garansi 100% Uang Kembali

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Tempus neque tellus, eget duis a netus. Pulvinar eu, pretium vitae amet vulputate odio. 

KERUGIAN

Kerugian jika tidak mengikuti semiar ini

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed potenti massa. Quis rhoncus suspendisse lobortis viverra vehicula commodo accumsan. 

Poin Kerugian jika orang tidak ikut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Poin Kerugian jika orang tidak ikut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Poin Kerugian jika orang tidak ikut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Poin Kerugian jika orang tidak ikut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Yakin tidak mengikuti seminar sekarang Juga ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

FAQ

Hal yang sering ditanyakan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc, nisl sit ac ut faucibus sed potenti massa. Quis rhoncus suspendisse lobortis viverra vehicula commodo accumsan. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
placeholder

Floyd Miles

Founder UXMantap

Disclaimer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Neque, sed pellentesque dictum eu, tincidunt pulvinar sed sed aliquam. Non odio lacus habitant placerat pellentesque egestas elementum. Pretium ut lacus turpis pharetra mollis.

Disclaimer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed nec sagittis dolor. 

Follow Kami di Social Media

جدول تعهدات و حق بیمه در مدت بیم
سرمایهتعهدات
۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالهزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالهزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه
۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالغرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه( ماه عادی)
۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالغرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه( ماه حرام)
۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالغرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه
۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالخسارت مالی در هر حادثه
۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالخسارت مالی در طول مدت اعتبار بیمه نامه
call