منوی دسته بندی

بیمه آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور

بیمه مسئولیت آسانسور یک نوع بیمه است که در صورت وقوع حادثه‌ای در آسانسور، خسارت‌های ناشی از آن را پوشش می‌دهد. این نوع بیمه معمولاً توسط مالکان ساختمان‌ها و مدیران مجتمع‌ها اخذ می‌شود تا در صورتی که در آسانسور حادثه‌ای رخ دهد، خسارات مالی ناشی از آن برای آنها پوشش داده شود.

فرم بیمه مسئولیت آسانسور

لطفاً فرم مربوطه را به ما ارسال کنید تا بتوانیم بیمه شما را تکمیل کرده و به شما برگشت دهیم.

call