منوی دسته بندی

بیمه موبایل

خرید بیمه موبایل با شرایط استثنایی ۷۵% تخفیف 
بیم لایو برای شما 

با تکمیل فرم زیر میزان حق بیمه سالیانه موبایل خود را مشخص کنید.

فرم محاسبه حق بیمه موبایل سالیانه

سرقت با شکست حرز: شامل سرقت از محل کار، منزل و یا خودرو شخصی می‌باشد که سارق به زور وارد محل می‌شود.
سرقت در هر حالت: شامل هر نوع سرقت شامل قاپ زنی و یا زورگیری می‌شود.

بیم‌لایو در کنار شما همیشه و همه‌جا

پوشش سرقت و خرابی موبایل با بیمه موبایل

همراه شماییم

انواع بیمه و آسودگی خیال شما

mobile&insurance

با انواع بیمه شامل انواع بیمه های اموال، بیمه های مسئولیت، بیمه های اشخاص

کد تخفیف

کد تخفیف خود را از اینجا انتخاب کنید

zisa1605

call