منوی دسته بندی
بیمه بدنه خودرو

Dapatkan Komisi Penjualan Hingga 35% per sales,
Total Hadiah 40 Juta Rupiah

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ultricies convallis nisi

daftar jadi affiliate

CourPress Resmi dirilis pada Hari

Kamis, 9 Mei 2019 Pukul 09.00 WIB

tentang produk

CourPress by LandingPress

بیمه اتومبیل بیم لایو

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse ultricies convallis nisi, ac mollis est rhoncus at. Quisque at semper mauris Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse Lorem ipsum dolor sit ame

keuntungan

Inilah Yang Akan Kamu Pelajari
Di CourPress

placeholder

apa itu user interface (UI) ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit. Sed nec sagittis dolor lorem ipsum dsit ame consectetur dolor sit amet, consec adipiscing elit. Sed nec sagittis dolor lorem ipsum dsit ame consectetur.

placeholder

fundamental UI Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit. Sed nec sagittis dolor lorem ipsum dsit ame consectetur dolor sit amet, consec adipiscing elit. Sed nec sagittis dolor lorem ipsum dsit ame consectetur.

placeholder

Cara memilih Warna untuk Proyek Anda

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit. Sed nec sagittis dolor lorem ipsum dsit ame consectetur dolor sit amet, consec adipiscing elit. Sed nec sagittis dolor lorem ipsum dsit ame consectetur.

placeholder

cara memilih font yang tepat

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipiscing elit. Sed nec sagittis dolor lorem ipsum dsit ame consectetur dolor sit amet, consec adipiscing elit. Sed nec sagittis dolor lorem ipsum dsit ame consectetur.

جدول تعهدات و حق بیمه در مدت بیم
سرمایهتعهدات
۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالهزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه
۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالهزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه
۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالغرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه( ماه عادی)
۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالغرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه( ماه حرام)
۲۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالغرامت فوت و نقص عضو در طول مدت اعتبار بیمه نامه
۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالخسارت مالی در هر حادثه
۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالخسارت مالی در طول مدت اعتبار بیمه نامه
call